Bütün HTML Etiketleri

<!doctype> : Bir web sayfasının doküman türü bildirimini tanımlar. Sayfada kullanılan web standardını Browser’a (Tarayıcı) dökümanın yapısı hakkında ön bilgi verir.

<html> : Belgenin HTML belgesi olduğunu tanımlar. HTML dokümanlarını çevreleyen kapsayıcı bir tag’dır. HTML dökümanının başladığı ve bittiği yerleri belirtir. Her web dökümanında bu sınırlar belirtilir.

<head> : Belgenin başlık bölümünü tanımlar. Web sayfasında görüntülenmeyen, ama web sayfası ile ilgili bilgileri veren ve istenirse sayfanın bazı yapısal özelliklerinin belirlenebildiği bölümdür.

<title> : Belgenin başlığını tanımlar ve Sayfanın adını belirtir. Tarayıcıda web sayfasının adı olarak görünür. Bazı arama motorlarında web sayfalarının indekslenmesinde kullanılır. Ad verilmesi zorunlu değildir, ama her web dökümanına, o dökümanın içeriğine uygun bir ad vermek iyi bir alışkanlıktır.

<meta> : Bir web sayfasının yada sitenin arama motorları için bilgilerin tanımlanmasını sağladığı gibi, içeriklerimizin kodlama biçimlerini de belirler. <meta> etiketleri Web tarayıcılar içinde bilgileri bulundurmaktadır.

(Örnek : sayfanın karakter kodlaması, içeriğin önbelleğe alınıp alınmayacağı vs.)

<body> : Belgenin gövdesini tanımlar. İstemciye sunulacak her şey bu bölümde yer alır.

Yukarıda belirtilmiş olan 6 (Altı) tag (Etiket) bir web sayfasının olmazsa olmaz tag’larıdır. Her web sayfasında muhakkak kullanılması gerekir.

<!—- > : Sayfa kaynağında açıklama veya başka bir deyiş ile yorum

tanımlar. Bir web sayfasında belge içerisinde gizli açıklama alanları oluşturulmasına yarar. Uzun kodlamalarda bazen belge içerisine ileride kolay hatırlama için notlar almamızı sağlar.

<a> : Bağlantılı metin tanımlar. Buna kısaca link (bağlantı) demek mümkündür. Bu bağlantılar başka sayfalara geçişler için kullanılır.

<abbr> : Kısaltma tanımlar. Uzun metinler yazarken metin içerisinde kısaltmalar kullanmamız gerektiğinde, ilgili kısaltmanın üzerine gelince kullanıcıya tam metnin gösterilmesini sağlar.

<acronym> : Kısaltma tanımlar. Uzun metinler yazarken metin içerisinde kısaltmalar kullanmamız gerektiğinde, ilgili kısaltmanın üzerine gelince kullanıcıya tam metnin gösterilmesini sağlar. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir, HTML 5 sürümü kullanılacak ise <abbr> etiketi kullanılmalıdır.

<address> : Belge veya makalenin sahibinin veya yazarının iletişim bilgilerini tanımlar. Eğer <address> etiketi <body> etiketi içerisinde tanımlanırsa, belgenin iletişim bilgilerini belirtir. <article> etiketi içerisinde tanımlanırsa, ilgili yazı için iletişim bilgilerini belirtir.

<applet> : Web sayfasına gömülü uygulamaları tanımlar. (Örnek : Java Applet’ler vb.) HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<area> : Sayfa içerisinde koordinat belirtilerek resim haritası oluşturmak için bir alan (bölge) tanımlar. (Resim haritaları görüntüye tıklanabilir alanlar tanımlar.)<area> etiketi her zaman <map> etiketi içerisinde olmalıdır. Resim üzerinde bir veya daha fazla miktarda dörtgen (Rectangle), daire (Circle) veya çokgen (Polygon) biçimlerde bölge tanımlayarak bağlantı oluşturulmasını sağlar. Tanımlanan bölge miktarı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

<article> : Sayfada yer alan haber, makale gibi metin içeriği oluşturan alanlar için kullanılır. İşaretlenen içerik sitenin geri kalanından bağımsız olarak dağıtmak mümkündür.

<aside> : Sayfada ana içerikte ayrı yazılan kısımdır. İçerisinde <section> etiketi yer alabilir. Ayrıca kategoriler, arama kutusu, anket vb. bağlantılar

<aside> etiketi içinde yer alabilir. Standart özelliğe sahip <aside> etiketi içerik ile ilgili ek olarak küçük bilgi içerikleri oluşturmak için kullanılır.

Kısaca <aside> etiketine ek bilgi alanı da diyebiliriz.

<audio> : Sayfaya ses oynatıcı bir alan ekler. Herhangi bir flash veya benzeri bir uygulama kullanmadan ses dosyalarımızı html ile

yönetebileceğimiz audio tagı, mp3, ogg, wav gibi ses dosyalarını kolayca çalıştırabilir.

<b> : Kalın metin tanımlar. İstenilen bir metin içeriğini kalın yazı haline dönüştürür.

<base> : Belge içerisinde kodlamada kullanılan tüm göreceli URL’ler (Adres) için URL veya hedef tanımlaması yapar. Kısaca mutlak adres veya hedef tanımlaması da denilebilir. Bir belgede bir <base> etiketi bulunabilir ve bu etiket <head> etiketi içerisinde tanımlanmalıdır.

<basefont> : Belgedeki tüm metinler için varsayılan yazı tipini, yazı boyutunu ve yazı rengini tanımlar. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<bdi> : Sayfadaki çift yönlü izolasyon için kullanılır. <bdi> etiketi farklı yönde başlayan bir metni diğer metinlerden ayırır. (Örneğin : Arapça, İbranice) Metin yönü farklı içerik oluştururken sayfa düzenin sağlanması için bu etiketi kullanmak fayda sağlar.

<bdo> : Geçerli metin yönünü geçersiz kılınmasını tanımlar. Alacağı değer ile metin yönünü tekrar belirler.

<big> : Büyük metin tanımlar. İçerdiği metnin yazı tipini değiştirmeden biraz daha büyük gösterilmesini sağlar. Bir kereden fazla kullanıldığında ilgili metnin daha da büyümesini sağlar. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<blockquote> : Başka bir kaynaktan alıntı bir bölüm tanımlar. Alıntı etiketi de olarak da isimlendirilebilir. Tarayıcılar genellikle bu bölümü girintili olarak gösterir.

<br> : Metin içerisinde satır sonu tanımlar.

<button> : Düğme tanımlar. <button> etiketi içerisine resim veya metinler eklenebilir, <input> etiketi ile oluşturulan düğmelerden en önemli farkı bu özelliktir.

<canvas> : Sayfada bir tuval alanı oluşturur. Tuvale çizim yalnızca Javascript ile yapılabilir. <canvas> Javascript ile kontrol edilen 2 boyutlu bir çizim alanıdır. Geniş bir kullanım alanı vardır. Oyunlar, sunumlar, grafikler, animasyonlar ve birçok alanda kullanılabilir. Sadece Javascript ile kontrol edilebildiği için, Javascript bilen kişilerin kolaylıkla uyum sağlayabildikleri bir elementtir. <canvas> elementini kullanabilmek için kullanıcınızın sitenize geldiği Browser (Tarayıcı) HTML 5’i desteklemesi gerekmektedir.

<caption> : Tablo alanında başlık olarak düşünülen metinleri tanımlar.

<caption> etiketi <table> etiketinden hemen sonra tanımlanmalıdır. Her tabloda sadece tek bir başlık tanımlanabilir.

<center> : Ortalanmış metin tanımlar. Sayfadaki objelerin kullanılan alanın tam ortasına hizalanmasını sağlar. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<cite> : Çalışmanın başlığını tanımlar. (Örnek : Kitap, Şarkı, Film, Resim, Heykel vb.)

<code> : Bir parça bilgisayar kodu tanımlar. Makalede geçen bilgisayar kodlarının diğer metinlerden ayrılmasını sağlamak üzere “sabit genişlikli” bir yazı tipiyle görüntülenmesini sağlar.

<col> : Tablolardaki sütunlar için sütun özelliklerini tanımlar. <col> etiketi

<table> etiketinin içerisinde olmak zorundadır.

<colgroup> : Bir veya daha fazla sütunlu tabloların sütun biçimlendirmelerini tanımlar. <colgroup> etiketi <table> etiketinin içerisinde olmak zorundadır, <caption> etiketinden hemen sonra, <thead>, <tbody>,

<tfoot> ve <tr> etiketlerin önce tanımlanmalıdır.

<command> : Kullanıcı tarafından çağırılabilen bir komut tanımlar. (Örnek : radiobutton, checkbox yada komut butonu vb.) Komut bir

<menu> etiketi kullanarak atanabilir yada sayfanın herhangi bir yerine konabilir.

<datalist> : Düzenlenebilir elementlere otomatik tamamlama özelliği verilmesini sağlar. Giriş değerleri için ayar listeleridir.

<dd> : Tanım listesinde öğenin açıklamasını tanımlar. Yazılan ifadenin “bir terimin tanımı” olduğunu belirtmeye yarayan etikettir. <dd> etiketi <dl> ve <dt> etiketleri ile birlikte kullanılır. <dd> etiketi içinde paragraflar, satır sonları, resimler, bağlantılar, listeler vb. içerikler olabilir.

<del> : Silinmiş metin tanımlar. Bir yazıdaki düzeltmeleri göstermek üzere, metinden silinmiş kısımlar bu etiketle üstü çizili bir şekilde görüntülenir.

<details> : Sayfada yer alan detay bilgisi alanları için kullanılır.

<dfn> : Terim tanımlar. Yazılarda geçen tanımları diğer metinlerden farklı göstermek için kullanılır.

<dialog> : İsminden de anlaşıldığı gibi diyalog, karşılıklı sohbet içeren sayfaları daha kolay kodlamamız için eklenmiştir.

<dir> : Dizin başlıkları tanımlar. Bir dizinin içeriğini madde imleri ile göstermeye yarar. Kullanımı <ul> etiketi ile aynıdır. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<div> : Belgede bir bölüm, sektör tanımlar. Belgenin belirli bir kısmını tanımlamak için kullanılır. Tabloların olmadığı tasarımlarda içerikler div kullanılarak biçimlendirilebilir.

<dl> : Tanım listesi tanımlar. HTML sayfalarda kolayca tanım listesi oluşturmak için kullanılır. Kullanım şekli <ul> etiketi ile benzerlik taşır.

<dl> etiketi <dt> ve <dd> etiketleri ile birlikte kullanılır.

<dt> : Tanım listesinde bir öğe tanımlar. Tanım listesindeki terimlerden her birinin başlangıcını belirtir. <dt> etiketi <dl> ve <dd> etiketleri ile birlikte kullanılır.

<em> : Vurgulanmış metin tanımlar. Metinde istenilen yerin yatık görünmesini sağlar.

<embed> : Dışarıdan eklenen component (Bileşen) için kullanılır. Örnek : Flash (swf) uzantılı vb. dosyalar.

<fieldset> : Form içerisindeki ilişkili elemanları gruplandırır. İçerdiği objelerin etrafında bir kutu çizer. Bir sayfadaki içeriğin bir kısmı bu etiketle görsel olarak gruplandırılabilir.

<figcaption> : <figure> Elementinin başlığını belirler.

<figure> : Çeşitli medya içeriği gruplarını belirler. Bir içerik ölçütü olarak kabul edebiliriz. Sayfanın herhangi bir biriminde referans edilmesi yolu ile kullanılır. Standart özelliğe sahip <figure> etiketi fotoğraf alanlarını kapsayan bir etiket olarak kullanılır. <figcaption> etiketi ekleyerek eklediğiniz görsele açıklama metni yazmanızı sağlar.

<font> : Metnin yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini tanımlar. HTML belgelerinde geçen metinlerin yazı tipi özelliklerini tanımlamakta kullanılır. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<footer> : Sitelerin en alt kısmı içeriğini belirmemek için kullanılır. Kısaca sayfayı bitiren etiket olma özelliğini de taşıyor diyebiliriz. Genellikle sitemap, copyright, sosyal medya ikonları, bağlantı linkleri vb. içerikler bu kısımda bulunur.

<form> : Kullanıcı girişleri için form tanımlar. <form> etiketi <input>,

<textarea>, <button>, <select>, <option>, <optgroup>, <fieldset>, <label> etiketlerini bir defa veya birden fazla defa içerebilir.

<frame> : Çerçeve tanımlar. HTML sayfalar içinde istenen yerde bulunan ve gerektiğinde başka bir HTML belgesini görüntüleyen bir alt pencere yaratmak için kullanılır. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<frameset> : Birden fazla çerçeve içim özellikler tanımlar. Bir HMTL belgesinde kullanılacak alt pencerelerin yani frame’lerin (Çerçeve) organize edilmesini ve aynı zamanda niteliklerinin de tanımlanmasını sağlar. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<h1> …<h6> : Başlık tanımlarlar. Sayfadaki başlıkları farklı önem sıralarına göre belirtir. <H1> en önemli başlıktır. <H6>’ya doğru gidilirken başlıkların önem düzeyi düşer. Tarayıcılar varsayılan olarak önem derecesi daha yüksek olan başlıkları diğerlerine oranla daha büyük gösterirler.

<hgroup> : Başlık grubunu belirtir. Başlık etiketlerinin gruplandırılmasını sağlar. <hgroup> etiketi <h1>’den <h6>’ya kadar olan tüm başlıkları, başlıklar alt başlıklara sahipse gruplandırmak için kullanılır. Bir nevi başlıkları bir araya toplamak için kullanılır.

<header> : Sitenin başlık ve açıklama içeriğini belirmemek için kullanılır. Başlık ve açıklama içeriği bu etiketin içine yazılır.

<hr> : HTML belgesi içinde yatay bir çizgi oluşturmak için kullanılır. Çizginin renk, kalınlık ve uzunluk nitelikleri yine bu etiket içinde tanımlanabilir.

<i> : Metinde istenilen yerin italik (Eğik) görünmesini sağlar.

<iframe> : Satır içi çerçeve tanımlar. HTML belgesi içinde farklı bir belgeyi görüntüleyen, sayfa içinde olmasına rağmen bağımsız bir tarayıcı gibi çalışan bir çerçeve oluşturur.

<img> : Görüntü tanımlar. HTML belgelerinde resimlerin gösterilmesini sağlar. Resmin bulunduğu gerçek konum ve sayfada görüneceği boyutlar da bu etiketin içinde tanımlanır.

<input> : Kullanıcılar tarafından giriş yapılabilen çeşitli giriş alanı tanımlar. <input> etiketi <form> etiketi içerisinde kullanılır. Giriş alanları, type özelliğine bağlı olarak çeşitli şekillerde olabilir.

<ins> : Eklenmiş metin tanımlar. Daha önce hazırlanmış bir belgeye sonradan eklenen bir metin bölümünü tanımlamak için kullanılır. Eklenen metini altı çizili olarak gösterirler.

<kbd> : Klavye girişi tanımlar. Klavye üzerinde bulunan metin ve işaretlerin belirtilmesinde kullanılır.

<keygen> : Düzenlenebilir elementlerde kullanıcının veri girişlerini doğrulama için kullanılır.

<label> : <input> etiketi için başlık tanımlar. Kullanıcıların giriş yaptığı sayfalarda, tıklandığı zaman radiobutton’lar, checkbox’lar vb. gibi kontrolleri etkin hale getiren alanları tanımlamakta kullanılır. <label> etiketi tarayıcılarda özel bir şekilde gösterilmez. <label> etiketine tıklandığında giriş alanındaki kontrol değişir, kullanıcılar için kolaylık sağlar. <label> etiketinin for özelliği ile <input> etiketinin id özellikleri eşitlenmelidir.

<legend> : <fieldset> etiketi için başlık tanımlar.

<li> : Liste öğesi tanımlar. <ol> etiketi, <ul> etiketi veya <menu> etiketleriyle tanımlanan listelerin içerdiği maddeleri tanımlamaya yarar. <li> etiketi ve <ol> etiketi ile sıralı listeler, <li> etiketi ve <ul> etiketi ile sırasız listeler,

<li> etiketi ve <menu> etiketi ile menü listeleri yapılır.

<link> : Belge ile harici kaynak arasında ilişkiyi tanımlar. Bağlantılı iki belge arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılır. <link> etiketi genellikle stil sayfalarının belgeye bağlanması amacıyla kullanılır.

<main> : Belgenin ana içeriği belirtir. <main> etiketi şuan Twitter’da kullanılmaya başlamıştır. Önde gelen arama motorları açıklamalarına göre, firmalar index’leme yapılarını sürekli güncellemektedirler ve <main> etiketi ana içeriklerin daha kolay bulunması amaçlı yapılmıştır. Doküman içerisinde birden fazla main etiketi kullanılamaz.

<map> : Resim haritası tanımlar. (Resim haritaları görüntüye tıklanabilir alanlar tanımlar.)<map> name özelliği ile <img> usemap özellikleri eşitlenerek görüntü ve resim haritası arasında bir ilişki oluşturulur. <map> etiketi tıklanabilir alanları <area> etiketleri ile tanımlanır.

<mark> : Yazı içerisinde özellikle üstünde durulan kelimeleri belirler. Satır içinde kullanılan metni kullanıcının daha fazla dikkatini çekecek metinler haline getirmek için kullanılır. Vurgulamak istediğimiz kelimeleri bu etiket arasına yazarız.

<menu> : Komut listesi veya başka bir deyiş ile komut menüsü tanımlar. Html belgesinin içinde bir menü listesi oluşturmak için kullanılır. <menu> etiketi içerik menüleri, araç çubukları ve form kontrolleri vb. için komut listeleri oluşturur.

<menuitem> : Kullanıcı için açılır menü öğesi tanımlar. <menu> etiketi içerisinde kullanılır. Javascript kullanılarak gelişmiş menü işlemleri yaptırılabilir.

<meter> : Ölçü birimi tanımlamak için kullanılır. Ölçüyü kullanıcıya görsel olarak göstermeye yarar. En düşük ve en yüksek değer biliniyorsa kullanılabilir. Bir progress bar (ilerleme çubuğu) olarak kullanılmaz.

<nav> : Menüleri ve bir takım zaruri işlevleri içine alır. Navigation’ın kısaltmasıdır. Menü ve diğer iç sayfalara bağlantı verirken kullanılır. Standart özelliğe sahip nav etiketi yönlendirme, link gibi etiketlerin bulunduğu elemanları kapsayıcı durumdadır. Genel olarak menü alanlarında kullanılır.

<noframes> : Çerçeve desteklemeyen tarayıcılar için bilgi tanımlar.

<frame> etiketi kullanımını desteklemeyen tarayıcılarda çerçevelerin yerine gösterilecek metni tanımlamaya yarar. <noframes> etiketi <frameset> etiketi içerisinde tanımlanır. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<noscript> : Script desteklemeyen tarayıcılar için alternatif içerik tanımlar. Sayfada bulunan bir script herhangi bir sebeple

çalıştırılmadığında, onun yerine gösterilecek metni tanımlamaya yarar.

<object> : Belge içerisine gömülü nesne tanımlar. Ses, video, java uygulamaları, activex denetimleri, pdf, flash animasyonlar vb. gibi multimedya objelerin HTML belgelerine eklenmesi için kullanılır. Ayrıca başka bir HTML sayfasını belgeye gömmek için <object> etiketi kullanılabilir.

<object> etiketi için <param> etiketi ile parametreler oluşturulabilir.

<ol> : Sıralı liste tanımlar. Rakamlar, Roma rakamları yada başka bir deyiş ile Romen rakamları veya harflerle ifade edilen sıralı listeler

oluşturmak için kullanılır. Liste öğeleri oluşturmak için <li> etiketi kullanılır.

<optgroup> : Açılır listedeki öğelerin gruplandırılmasını sağlar. Düşey açılır liste menülerinde seçenek grupları oluşturmaya yarar ve listede bulunan öğelerin gruplanacağını tanımlar. Genellikle uzun listelerde kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır.

<option> : Açılır liste için öğe tanımlar. Düşey açılır liste menülerinde seçenek yaratmak için kullanılır. <option> etiketi <select> etiketi içerisinde veya <datalist> etiketi içerisinde kullanılmalıdır.

<output> : Sayfadaki değişik türdeki çıktılar için kullanılır. (Örnek: Scriptler’in oluşturdukları sonuçlar)

<p> : Paragraf tanımlar. HTML belgelerinde bulunan paragrafları belirtmek için kullanılır. Tarayıcılar otomatik olarak <p> etiketinden önce ve sonra bir miktar boşluk bırakır.

<param> : Gömülü nesneye parametre tanımlar. XHTML belgelerine dahil edilmiş elementlerin çalışma zamanı ayarlarını belirlemek için kullanılır.

<param> etiketi <object> etiketi ile gömülen nesneye parametre tanımlar.

<pre> : Önceden biçimlendirilmiş metin tanımlar. Metnin sayfada HTML kodlarında göründüğü şekliyle görüntülenmesini sağlar. Html belgesindeki boşluklar ve satır sonları sayfada olduğu gibi görüntülenir.

<progress> : Sayfaya işlem süreci göstergesi ekler. Tamamlama, ilerleme denilebilir. Kullanıcıya bir işlemin ne durumda olduğunu ilerlediğini ve tamamlandığı gösteren bir araçtır. Bu etiket ile HTML 5’te, yazılmış olan Javascript’in preload (Ön Yükleme) ekranını göstermekte kullanılır.

<q> : Başka bir kaynaktan alıntı bir bölüm tanımlar. Alıntı etiketi de olarak da isimlendirilebilir. Tarayıcılar genellikle bu bölümü “ (Çift tırnak) içerisinde gösterir.

<rp> : <ruby> etiketine desteklemeyen tarayıcılara verilecek mesaj belirtilir.

<rt> : <ruby> etiketine açıklama eklemek için kullanılır.

<ruby> : Çince karakter ve noktalamaları kullanabilmek için tanımlanır.

<ruby> etiketi için karakter açıklamaları Doğu Asya karakterlerinin telaffuzu için, Doğu Asya tipografisini kullanır.

<s> : Doğru, uygun metin tanımlar. Metnin istenilen kısmının üstü çizili olarak görüntülenmesini sağlar.

<samp> : Bilgisayar programından örnek çıktı tanımlar. Örnek olarak verilmiş bilgisayar kodlarını belirtmekte kullanılır.

<script> : İstemci taraflı bir script tanımlar. Bir HTML belgesine eklenmiş olan Javascript benzeri Script’leri belirtmek için kullanılır. <script> etiketi içerisinde script ifadeleri olabileceği gibi src özelliği ile harici bir script dosyası çağırılabilir. Javascript ile HTML belgelerini statik bir yapıdan dinamik bir yapıya geçirmek için önemli bir rol oynar.

<section> : Sitelerin ana içerik kısmını belirmemek için kullanılır. Örneğin sayfamızda sağ alan ve sol alan olarak 2 sütun olduğunu düşünürsek bunları <section> etiketi ile bölebiliriz.

<select> : Açılır liste tanımlar. Düşey açılır liste menüleri oluşturmaya yarar. <option> etiketi <select> etiketi içerisinde kullanılarak liste öğeleri tanımlamak için kullanılır.

<small> : Küçük metin tanımlar. Sayfadaki metnin tamamına veya istenilen kısmının geneline oranla daha küçük görüntülenmesini sağlar.

<source> : Medya elementleri için <audio> ve <video> elementleri içinde tanımlanır. Video ve Audio gibi elementlere birden fazla media dosyası tanımlamak için kullanılır.

<span> : Satır içi grup tanımlar. HTML belgelerinde bulunan metinlerin istenilen kısmının gruplandırılmasında kullanılır. <span> etiketi kullanılarak gruplanan metinlerin görsel özellikleri de tanımlanabilir.

<strike> : Üstü çizili metin tanımlar. Metnin istenilen kısmının üstü çizilmiş olarak görüntülenmesini sağlar. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<strong> : Güçlü metin tanımlar. Metnin istenilen kısmının daha kalın olarak görüntülenmesini sağlar.

<style> : HTML belgeleri için stil biçimlendirmeleri tanımlar. Sayfadaki objelerde kullanılacak stiller tanımlamaya yarar. <style> etiketi HTML etiketlerinin nasıl işleneceğini (Biçimlendirme, Görüntüleme vb.) tanımlar. HTML belgesi birçok <style> etiketi içerebilir. <style> etiketi muhakkak

<head> etiketi içerisinde tanımlanmalıdır, fakat eğer scoped (Stillerin bir üst öğe ve öğenin sahip olduğu alt öğelerin biçimlendirmeleri tanımı) özelliği belirtilmiş ise farklı alanlarda da kullanılabilir.

<sub> : Altsimge metni tanımlar. Metnin istenilen kısmının alt yazı şeklinde görüntülenmesini sağlar. Altsimge metinleri taban çizgisine ortalanır ve yarım karakter boyutundadır. Kimyasal formüller için kullanılabilir. Örnek : H2O vb. gibi.

<summary> : Yazının başlığını belirler. <details> elementine yazılan yazıların başlığı bu element içine yazılır.

<sup> : Üstsimge metni tanımlar. Metnin istenilen kısmının üst yazı şeklinde görüntülenmesini sağlar. Üstsimge metinleri üst çizgisine ortalanır ve yarım karakter boyutundadır. Dipnotlar için kullanılabilir. Örnek : Demo[1] vb. gibi.

<table> : Tablo tanımlar. HTML sayfasındaki içeriği organize etmek amacıyla tablo oluşturmak için kullanılan başlangıç etiketidir. Tabloların içindeki satır ve sütunlarda hücreler yer alır. <table> etiketi bir veya daha fazla <th>, <tr> ve <td> etiketlerinden oluşur. Daha kapsamlı tablolar içerisinde <caption>, <col>, <colgroup>, <thead>, <tfood> ve <tbody> etiketleri kullanılabilir.

<tbody> : Tablonun gövde içeriğini gruplandırır. Bir tablonun belirli satırlarını tablo gövdesi olarak tanımlamaya yarar. <tbody> etiketi <table> etiketinin içerisinde yer almalı ve <caption>, <colgroup> ve <thead> etiketlerinden sonra gelmelidir.

<td> : Tablo için standart hücre tanımlar. HTML belgelerinde yer alan tablonun bir hücresini tanımlamak için kullanılır. HTML tablolarında iki tür hücre vardır. 1. si <th> etiketidir. Başlık hücreleri denilen başlık bilgilerini içeren hücrelerdir. 2.si <td> etiketidir. Standart hücreler denilen verileri içeren hücrelerdir.

<textarea> : Çok satırlı metin giriş alanı tanımlar. Kullanıcının içerisine metin yazarak giriş yapabileceği bir metin alanı yaratmak için kullanılır. Metin giriş alanına sınırsız karakter yazılabilir. Metin alanının boyutu cols ve rows özellikleri ile belirtilebilir.

<tfoot> : Tablonun altbilgi içeriğini gruplandırır. Bir tablonun belirli satırlarını tablonun kapanış bölümü olarak tanımlamaya yarar. <tfoot> etiketi <table> etiketinin içerisinde yer almalı ve <caption>, <colgroup> ve <thead> etiketlerinden sonra, <tbody> ve <tr> etiketlerinden önce gelmelidir.

<th> : Tablo için başlık hücresi tanımlar. HTML belgesinde yer alan tablonun başlığını tanımlamak için kullanılır. HTML tablolarında iki tür hücre vardır. 1. si <th> etiketidir. Başlık hücreleri denilen başlık bilgilerini içeren hücrelerdir. 2.si <td> etiketidir. Standart hücreler denilen verileri içeren hücrelerdir.

<thead> : Tablonun başlık içeriğini gruplandırır. Bir tablonun belirli satırlarını tablonun açılış bölümü olarak tanımlamaya yarar. <thead> etiketi <table> etiketinin içerisinde yer almalı, <caption> ve <colgroup> etiketlerinden sonra, <tbody>, <tfoot> ve <tr> etiketlerinden önce gelmelidir.

<time> : Tarih ve saat verilerini kapsar. <time> etiketi arasına yazılan metnin bir zaman bilgisi olduğunu içerdiğini gösterir.

<tr> : Tablo için bir satır tanımlar. Html belgesinde yer alan tablonun bir satırını tanımlamak için kullanılır. <tr> etiketi bir veya daha fazla <th> veya <td> etiketi içerebilir.

<track> : <video> ve <audio> etiketleri için text tanımlaması yapar. Alt yazı olmamasına rağmen bir nevi bilgilendirme metni de denebilir.

<tt> : Daktilo tipinde metin tanımlar. Metnin istenilen kısmının eş boşluklu bir yazı tipiyle gösterilmesini sağlar. HTML 5 sürümünde desteklenmemektedir.

<u> : Metnin istenilen kısmının altı çizili olarak görüntülenmesini sağlar.

<ul> : Sırasız liste tanımlar. Sıralı olmayan, düzensiz listeler oluşturmak için kullanılır. Liste öğeleri oluşturmak için <li> etiketi kullanılır.

<var> : Değişken tanımlar. Her bir ifadenin bir değişken olduğunu belirtmek için kullanılır.

<video> : Sayfaya video oynatıcı bir alan ekler. Otomatik başlatma, döngüsel olarak çalıştırma gibi özellikleri olan video etiketi birçok özellik içermektedir. mpeg4 (mp4), ogg, webm formatındaki videoları çalıştırabilir.

<wbr> : Kelime sonu etiketidir. Satır sonunun alternatifi şeklindedir.

Not: Yukarıda belirtilen liste, yazı tarihi itibariyle en güncel listedir. Gelişmelerle birlikte eklenebilecek yeni etiketler olabileceği unutulmamalıdır. Zaman zaman bu konuda güncelleme yapılacaktır. Yorumlarınızla siz de güncellemelere katkıda bulunabilirsiniz.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x