Bilişim Teknolojileri Nedir? Bilişim Teknolojisi ve Enformasyon

Bilişim Nedir? Bilişim Teknolojileri nedir?

Türk Dil Kurumuna [2008] göre teknoloji “bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi” anlamına gelmektedir. Bilişim ise “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik” biçiminde açıklanmıştır. Görüldüğü gibi bu tanımdan bilişim teriminin daha çok bir bilim dalını temsil ettiği ortaya çıkmaktadır. “Bilişim Teknolojileri nedir?” diye sorarsak: “bilişim teknolojisi” orijinal “Information Technology” terimine karşılık olarak Türkçe literatüre girmiştir. Bu durumda “technology” teriminin Türkçe karşılığının “teknoloji” olarak kullanılmasında itiraz edilebilecek hiçbir yan yoktur. Fakat “Information” karşılığı olarak “bilişim” teriminin uygunluğu tartışmaya açıktır. Zira, kısaca “information” teriminin işlenmiş, anlamlı hâle getirilmiş veri anlamına geldiğini söylemek gerekir. Görüldüğü gibi bilişim terimi bu anlamı taşımamaktadır.

“Bilişim” ve “Bilişim Teknolojisi” Arasındaki Fark Nedir?

Bu açıklamalara rağmen “bilişim teknolojisi” bütün olarak ele alındığında, Türk Dil Kurumu [2008] tarafından “bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem” olarak tanımlanmıştır. Oysa BT bir sistem değil, sistemin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için yararlanılan yazılım ve donanımdır. Başka bir ifadeyle teknolojik kaynaklardır. Yine de bu tanım oldukça tatmin edicidir. Dolayısıyla bu çalışmada da benimsenmiştir. Teknolojik kaynaklardan bir hedef için yararlanılmasıyla bir sistem oluşturulur. Söz konusu sistem kimi yazarlar tarafından Türkçe literatürde “bilişim sistemleri” olarak isimlendirilmektedir. Oysa orijinal literatürde “information systems” olarak kullanılan bu terim kısaca işlenmiş ve anlamlı veri üretmeyi hedef alan bir sistemi temsil etmektedir. Bu nedenle bazı yazarlar işlenmiş veri için “bilgi” terimini kullanmıştır.

Böylece “bilgi sistemleri”, “information systems” terimine karşılık olarak kullanılmıştır [bkz. Gökçen-2005 ve İlter-2007]. Ancak bu durumda da “bilgi” orijinal literatürde kullanılan “knowledge” teriminin Türkçe literatürdeki karşılığıyla çelişilmektedir. Böylece bu çalışmada her ne kadar Öz Türkçe olmasa da “information” karşılığı olarak “enformasyon” teriminin kullanılması tercih edilmiştir.

Enformasyon

Kısaca söylemek gerekir ki bu çalışmanın çeşitli bölümlerinde incelenen teknolojiler, BT olarak düşünülmelidir. Ancak bunların bir hedef doğrultusunda bir araya getirilmesi sonucunda enformasyon sisteminin (ES) ortaya çıkacağı unutulmamalıdır. Örneğin bir sabit disk veri depolamaya yarayan bir BT’dir. Ancak herhangi bir organizasyonun işlemlerini barındıran veritabanını saklamak için kullanıldığında, o organizasyonun, ES’nin bir parçası olmaktadır. Benzer biçimde bir istatistik analiz yazılımı çok fazla işlevi olan genel amaçlı bir BT’dir. Ancak bu yazılım bir organizasyonda dönemlere göre satış miktarlarını tahmin etmek için kullanılabilir. Böylece o organizasyonun, ES’nin bir parçası olmaktadır.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki ES yalnızca organizasyonlarda oluşturulmak ve onların hedeflerine hizmet etmek zorunda değildir. Başka bir ifadeyle BT’lerin herhangi bir amaçla bir araya getirildiği irili ufaklı her tür sistem bir ES olabilir. Örneğin sıradan bir ev kullanıcısının oyun oynamak amacıyla çeşitli BT’leri bir araya getirmesiyle oluşturduğu kişisel bilgisayar da bir ES olarak düşünülebilir. Zira enformasyon her zaman tablo, rapor veya çeşitli istatistikler olmak zorunda değildir. Bit’lerin oyundaki karakterleri, görüntü ve sesleri oluşturması ve 8 kullanıcının hamlelerine karşılık vermesi de bir tür enformasyondur.

Teknoloji

Görüldüğü gibi hedefe uygun BT bir araya getirilmektedir. Oyun oynamak için elverişli görüntü kartı, iç bellek ve yazılım gibi uygun BT’ler seçilmelidir. Örneğin Linux işletim sistemi oyun oynamak için elverişli bir işletim sistemi değildir.

Birçok kişi, hatta bazı yazarlar sıklıkla ES ve BT terimlerini birbiriyle karıştırabilmekte, bunları eşanlamlı görebilmektedirler. Bazı işletmeler BT işletmesi olabilir. Zira bunlar sistem değildir ve teknoloji sunmaktadırlar. Ancak bunların dışındaki bir firmanın BT yöneticisi olmamalıdır. Doğru olanı ES yöneticisidir. Buna rağmen bazı işletmelerde bu tür kavramsal yanlışlıkların yapıldığı gözlenebilmektedir.

Dünyanın En Hızlı İnternetini Kullanan Ülke Hangisidir? yazımızla devam edebilirsiniz.

Kaynak: Bilişim Teknolojileri Nedir? sorusuna arayışımız için kaynağımız İstanbul Üniversitesi Yayınlarıdır.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x